Nytænke.dk etablerede ny bestyrelse efter Turnaround i virksomhed

Efter at vi hos Nytænke.dk havde gennemført Turnaround i virksomheden, var det tid til at etablere en ny bestyrelse for at sikre fastholdelse af de opnåede resultater og fremadrettet vækst i virksomheden.

  • Nytænke.dk udarbejdede oplæg til ejerkredsen og etablerede fast struktur på bestyrelsesarbejdet.
  • Nytænke.dk udarbejdede sammen med ejerkredsen ny målsætning for virksomheden.
  • Nytænke.dk råder løbende ejerkredsen i forhold til holding og udbytte for at sikre at selskabet er klar til salg, når ejerkredsen måtte ønske dette.
2. Generationsskifte i bestyrelse i ejerledet virksomhed:

Nytænke.dk hjalp en virksomhed som var fastlåst i den strategiske udvikling. Bestyrelsen havde en i årrække været sammensat at børn og ledende medarbejdere, så der manglende nye øjne på den strategiske proces.

  • Nytænke.dk gennemførte interview og analyse af eksisterende bestyrelse, med det formål at vurdere kompetencer i forhold til den fremtidige bestyrelses sammensætning.
  • Vi deltog i samtaler med ejer og bestyrelsesmedlemmer omkring den fremtidige struktur. Nytænke.dk hjalp med at lave aftaler med personer, der ikke skulle være en del af den fremadrettede bestyrelse.
  • Vi etablerede rutiner og struktur for det fremadrettede strategiske arbejde i virksomheden.

Nytænke.dk hjalp en virksomhed med behov for bedre økonomiske resultater

I denne case hjalp vi en ejerledet virksomhed som gennem en længere årrække havde leveret negative resultater. Ejerkredsen bestod af flere ejerledere, som alle var en del af den daglige drift.

Kenneth Agner indtrådte som bestyrelsesformand og skabte forståelse mellem ejerne, så de alle så behovet for nytænkning. Sammen fik vi skabt en fast struktur omkring driften og etablerede rapportering på nøgletal. Der var behov for ledelse og kun en der bestemte, hvilket betød at Nytænke.dk indtrådte som adm. direktør i selskabet. Efter første regnskabsår lykkedes det at vende et to cifret million underskud til et 0 resultat.

For en virksomhed tæt på konkurs og behov for Turnaround fik Nytænke.dk vendt billedet

Nytænke.dk hjalp en ejerledet virksomhed med at komme på ret kurs. Virksomheden havde ikke nået at få skaleret omkostningerne hurtigt nok ned da omsætningen faldt, hvilket havde ført til overhængende fare for konkurs.

Via netværk blev der skabt kontakt mellem ejer og Nytænke.dk. Med to dages varsel startede vi på virksomheden og iværksatte nødvendige tilpasninger af omkostningerne. Nytænke.dk indledte forhandlinger med forskellige kreditorer som sammenlagt med øvrige tiltag sikrede, at der kom ro på situationen. Efter en periode med "hands on" styring af driften sammen med ejeren, trak Nytænke.dk sig tilbage fra den daglige drift. For at sikre fortsat udvikling og ro i selskabet blev der etableret en månedlig opfølgning kombineret med telefonisk sparring med ejeren, hvilket hjælper ejeren med at holde fokus.
Virksomheden har igen et solidt og stabilt overskud.

Nytænke.dk ydede sparring til en ledergruppe med behov for forandringer

Virksomhed med ønske om udvikling af ledergruppe samt nøgletalsforbedring bad Nytænke.dk om hjælp til processen.

Virksomhedens ejer og ledergruppe var låst fast i rutiner og var derfor ikke i stand til at skabe yderligere forbedringer af nøgletallene og bad Nytænke.dk om at hjælp.
Nytænke.dk arbejdede med ledergruppen og med sparring omkring nytænkning i deres dagligdag.
Efter en periode på blot 3 måneder skabte de resultater på nøgletal, som ledergruppen ikke troede muligt.