Bestyrelsesopgaver

Vi har en bred nuanceret tilgang til bestyrelsesopgaverne i ejerledede virksomheder. Vores erfaring dækker både bestyrelsesformands opgaver, såvel som generelle bestyrelsesopgaver. Nytænke.dk har en pragmatisk og ligefrem tilgang til de mange forskelligartede opgaver, der er i bestyrelserne. Svære opgaver som generationsskifte i bestyrelsen, ansættelse af ny direktion i forbindelse med generationsskifte er opgaver hvor Nytænke.dk kan tilføre din virksomhed erfaring, så du får løst denne type opgaver.